Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Metto Group, Ul. Borowej Góry 7, 01-354 Warszawa. Skontaktuj się z nami pod adresem info@metsport.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z danych osobowych, a chętnie pomożemy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Korzystając z tej strony i naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią naszego Regulaminu; zgadzając się na Regulamin, wyrażasz również zgodę na zagadnienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zbieżności terminów stosowanych w Regulaminie i w Polityce prywatności, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Spis treści

  1. Definicje stosowane w niniejszej Polityce prywatności
  2. Zasady ochrony danych, które stosujemy
  3. Jakie masz prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych
  4. Jakie dane osobowe gromadzimy na twój temat
  5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
  6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
  7. Jak zabezpieczamy twoje dane
  8. Informacje o plikach cookie
  9. Logi serwera
  10. Informacje w formularzach
  11. Informacje kontaktowe

Definicje

Administrator Danych Osobowych – właściciel strony internetowej
Dane osobowe
– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zbiór operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub w zbiorach Danych Osobowych.
Podmiot Przetwarzający – partner będący procesorem przetwarzającym Dane Osobowe.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My – administrator twoich Danych Osobowych firma Metto Group, Ul. Borowej Góry 7, 01-354 Warszawa

Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych jest legalne, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem danych są zgodne z prawem. Zawsze mamy na uwadze Twoje prawa przed przetwarzaniem Danych Osobowych. Przekażemy Ci niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych na Twoje żądanie.
 • Przetwarzanie danych jest ograniczone do konkretnego celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są w pełni dopasowane do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko taką ilość Danych Osobowych, które są wymagane do realizacji wyznaczonego celu np. realizacji usługi.
 • Przetwarzanie jest ograniczone czasowo. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność przetwarzanych danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność przetwarzanych danych.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie i o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych Danych Osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich Danych Osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia Przetwarzania – oznacza, że ​​jeśli mają zastosowanie określone warunki, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec Przetwarzania – oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego Przetwarzania – oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie być podmiotem dla decyzji opartej wyłącznie na automatycznym Przetwarzaniu. To prawo ma zastosowanie, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące lub znacząco wpływające na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu od jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w oparciu o Prawo Dostępu, podamy powód i uzasadnienie odmowy. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje niezbędne do dostarczenia usługi lub poprawienia jakości korzystania z naszej strony. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, by móc komentować lub wykonywać inne czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje o Tobie zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Informacje te służą poprawie jakości obsługi Klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

Używamy Twoich Danych Osobowych w celu:

 • dostarczenia Tobie naszych usług. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosisz; dostarczanie informacji o promocjach i komunikowanie się z tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z tobą w celu realizacji usługi; i powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawy jakości obsługi klienta;
 • dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy;

Używamy Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn i/lub za Twoją Zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub z powodu wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do zidentyfikowania ciebie;
 • do zapewnienia ci usług;
 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub wystawienia faktury;

Ze względu na uzasadniony interes Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania spersonalizowanych ofert;

Dopóki nie stwierdziłeś inaczej, naszym celem jest zaoferowanie Ci usług, które są podobne lub identyczne z twoją historią zakupów i przeglądania strony, co jest naszym uzasadnionym interesem.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert reklamowych;
 • w przypadku innych celów poprosiliśmy o twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub w celu użycia Twoich Danych Osobowych w przypadku opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych Danych Osobowych i do wykorzystania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszej Polityki wyłącznie w przypadku ich anonimizacji. Zapisujemy informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak to konieczne dla celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale nie dłużej niż jest to przewidziane przez prawo wynikające z ustawy o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tu wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone. Z tego powodu zapewniamy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom
 • zostanie zachowana odpowiednia ochrona dla celów Przetwarzania.

Poinformujemy Cię o jakimkolwiek dodatkowym Przetwarzaniu danych i o jego celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych

Nie udostępniamy Danych Osobowych nieznajomym. Dane Osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Podmioty Przetwarzające:

 • operator hostingu ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465, funkcjonujący pod adresem MyDevil.net

Nasi partnerzy biznesowi:

Powiązane strony trzecie:

Współpracujemy tylko z takimi Podmiotami Przetwarzającymi, które są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym tylko, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub masz do tego inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków.

Mimo że staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy również Ciebie, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli masz konto użytkownika u nas, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać świadomie informacji od dzieci. Nie kierujemy też do nich swoich usług.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i poprawienia Twojego doświadczenia z korzystania z usługi.

Plik Cookie (tzw. „ciasteczko”) to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookies przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ciasteczka możesz kontrolować w ustawieniach przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies możesz utrudnić sobie korzystanie z niektórych funkcji. Nie zalecamy wyłączania plików cookies.

Używamy plików cookie do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookies – te pliki cookies są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie i utrzymywanie sesji użytkownika. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookies – te pliki cookies zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych usług. Mogą na przykład zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookies związane ze statystykami – te pliki cookies służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług. Mogą być powiązane z usługami zewnętrznymi i udostępniane osobom trzecim w ramach przewidzianych przez ich Politykę prywatności.
 • Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodą Operatora Serwisu. Te ciasteczka pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookies służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Usuwanie plików cookies

Możesz usunąć pliki cookies przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także kontrolować pliki cookies innych firm, korzystając z platformy ochrony prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,
 • Czas wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Państwa Danych Osobowych w tym zakresie współpracuje.

Informacje kontaktowe

Organ nadzoru
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Tel. 22 531 03 00
Fax. 22 531 03 01
Strona WWW: https://giodo.gov.pl

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Skorzystaj z naszego kreatora strojów sportowych i gadżetów kibica. Przejdź do kreatora strojów.

300d50907455a730936d08b618921faca96248bf